Privacyverklaring Performance Nutrition KL

Privacyverklaring Performance Nutrition KL (PNKL) & Dansdietetiek Nederland (DDNL)

PNKL/DDNL gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geworden.

Als u gebruik maakt van diensten van PNKL/DDNL dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de mail, per telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) of via het contactformulier op mijn site. Een melding over uw privacy en hoe PNKL/DDNL werkt, staat tevens op het intake formulier vermeld welke u vooraf tekent. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

PNKL/DDNL heeft deze/uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieet- en voedingsadvies op maat te kunnen geven. Maar ook om deze vervolgens aan u te kunnen verstrekken per mail, post, tijdens whatsapp contact (hiervoor gebruik ik een zakelijke telefoon(nummer)) of om uw zorgdossier bij te houden middels een beschermde online omgeving (Balans – Facet Novium). In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doet PNKL/DDNL alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we u gegevens?

PNKL/DDNL bewaart uw persoonsgegevens tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling. Dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

 

Delen met anderen

PNKL/DDNL zal uw gegevens enkel indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. Denk aan rapportages aan verwijzer/huisarts of overdracht naar andere instelling bij opname. PNKL/DDNL heeft hiervoor met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

PNKL/DDNL zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT-hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. PNKL/DDNL maakt gebruik van het speciaal voor diëtisten ontworpen programma ‘Balans’ van Facet Novium. Met deze organisatie heeft PNKL/DDNL een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. PNKL/DDNL blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens. De hosting organisatie is verantwoordelijk voor de bescherming van de door PNKL/DDNL ingevoerde data online.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de praktijk. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

PNKL/DDNL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan gerust contact op met ons via het +31(0)641403785 of per mail.

 

Meer informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door PNKL/DDNL kun u contact opnemen met Karin via het algemene telefoonnummer of door een mail te sturen.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Mvg, Karin Lambrechtse

Dietistenpraktijk KL Lambrechtse multiple logo

 

AVG-spelregels van Performance Nutrition KL (PNKL) en Dansdietetiek Nederland (DDNL)

 • PNKL/DDNL sluit kantoorruimten af bij het tijdelijk verlaten van de werkplek.
 • PNKL/DDNL “lockt” beeldschermen (geen toegang tot informatie), ook bij tijdelijk verlaten van de werkplek (vb. toiletbezoek).
 • PNKL/DDNL laat geen privacygevoelige documenten onbeheerd achter op de werkplek (denk aan schoonmakers van kantoorruimten). Zorgt voor kasten die op slot kunnen.
 • PNKL/DDNL begeleidt externe bezoekers (vb. monteurs) en laat deze niet alleen in ruimten waar informatie te ontsluiten is.
 • PNKL/DDNL sluit bij overname van beeldschermen door ICT-leveranciers privacygegevens eerst af.
 • PNPNKL/DDNLKL plaatst werkplekken zodanig dat de schermen niet naar (open) raamzijde en/of collegae zijn gericht.
 • PNKL/DDNL voert vertrouwelijke (telefoon-)gesprekken in een daarvoor bestemde ruimte (denk aan geluidsoverdracht via dunne systeemwanden of systeemplafonds).
 • PNKL/DDNL zorgt voor installatie van recentste beveiligingspatches van operating systemen (Windows of Apple). Dit kan zo worden ingesteld dat dit automatisch gebeurd.
 • PNKL/DDNL let op phishing-mails! Hierdoor kan malware (virussen) worden geïnstalleerd waarmee kwaadwillenden de computer volledig kunnen overnemen en informatie kunnen inzien/stelen
 • PNPNKL/DDNLKL werkt aan bewustwording van medewerkers en mede kantoorgenoten. PNKL/DDNL zorgt voor ‘sterke’ wachtwoorden en deze eventueel alleen te noteren in (digitale)kluizen.

Uw privacy voorop!

Zakelijke gegevens PNKL/DDNL: AGB Karin: 24101037 | AGB Praktijk: 24004500 | Kwaliteitsregister Paramedici: 19103949989